Sin egen lykkesmed

Når man snakker om liberalisme er det vigtigt at fastslå hvilken af de to grene man snakker om. Selvom de i princippet handler om det samme tankesæt, er der stadig forskel på filosofien bag.

Generelt handler liberalismen om en minimalstat, hvor den personlige frihed er så vidt muligt ubegrænset i forhold til staten. Således er forbud i strid med den liberalistiske tankegang, da det strider imod filosofien at forbyde mennesker at træffe et valg uagtet dets konsekvenser for individet.

Den ene gren af liberalisme er den politiske. Tanken bag den politiske liberalisme så dagens lys i årene omkring den franske revolution. Her vidner kongehusets fald om at individet fik større magt idet at monarken ikke længere var statsoverhovedet og dermed kunne alle (i teorien) blive statsoverhoved.

Den anden gren af liberalismen er den markedsøkonomiske. Ophavsmanden til denne del af liberalismen er skotske Adam Smith. Adam Smith gik ind for markedets frie kræfter og at staten ikke skulle blande sig i markedskræfterne.

De 2 grene

Selvom grundtanken er frihed for begge grene, kommer de jævnligt i konflikt med hinanden hvor det er vigtigt at definere hvilken liberalisme man taler om. For markedskræfterne kan blive så dominerende at de ureguleret begrænser individets rettigheder. Her er et godt eksempel de meget omtalte nets-neutralitets regler som ser ud til at blive ophævet.

Er man tilhænger af markedsøkonomisk liberalisme vil man være tilhænger af at firmaerne frit kan bestemme over hastigheden på internettet alt afhængig af hvad man downloader/streamer/læser og er man derimod politisk liberalist vil man decideret modstander af at ophæve net-neutralitets reglerne idet det vil begrænse individets ret til information.

Dette er blot et eksempel, blandt mange, hvor de 2 grene kommer i konflikt med hinanden. Fælles for dem begge, og den generelle liberalistiske tankegang er at værne om den private ejendomsret, individets rettigheder, form af definerede love, og en defineret og uafhængig retsstat.

Men uanset hvilken af de 2 grene man er tilhænger er holder har mottoet ”Enhver er sin egen lykkes smed” sin berettigelse.